Fanfare orkest

Op 6 oktober 1886 werd Apollo door een aantal burgers opgericht. In het begin was het heel eenvoudig. Uniformen waren er toen nog niet. Maar de inspanning van de muzikale leden was daarom niet minder.  O.l.v. Teun van der Wende onderging Apollo van 1901 tot 1937 een verdere groei.

Één van de meest bekende dirigenten die Apollo heeft gehad was dhr. Willem Vernooys. Hij bracht Apollo 30 jaar lang op de eerste plaats bij een concours. Eerst in de ere-afdeling en later in de vaandel afdeling. Elf maal werd door de jury ‘met lof’ toegekend aan Apollo. En uiteindelijk werd er 8 keer aan een top concours mee gedaan.

Een ander hoogtepunt uit het bestaan van Apollo was het 75-jarig bestaan op 6 oktober 1961. Toen kreeg Apollo het predikaat ‘Koninklijk’ toegekend.

In 1966 was er nog een hoogtepunt voor Apollo. Zij werden door de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Harmonie- en Fanfaregezelschappen uitgekozen om Nederland te gaan vertegenwoordigen op het internationale concours in het Franse Vichy. Dit werd gehouden in de tweede helft van mei 1966. Apollo behaalde hier een mooie tweede plaats.

In 1984 kreeg het orkest meer jeugdige leden. Dit kwam omdat het jeugdorkest was opgericht, dat toen der tijd onder leiding stond van dhr. Van Oostenbrugge.

In 1986 werd het 100 jarig bestaan gevierd met als cadeau nieuwe uniformen voor alle leden van het orkest. Halverwege de jaren negentig zijn er veel muzikanten gestopt of naar elders verhuisd. Het was een moeilijke tijd om leden gemotiveerd te krijgen voor een muziekvereniging.

Op Koninginnedag 30-04-1997 doet de huidige dirigent Leo Simons zijn intrede bij Apollo.  Met de nieuwe dirigent zit Apollo weer in de stijgende lijn, er wordt gestart met blokfluitlessen om de jeugd zo vroeg mogelijk warm te maken voor Apollo.

In 2011 werd het 125-jarig bestaan gevierd met optredens van de Genie en marinierskapel. Als cadeau is er een boek met cd uitgebracht en heeft Jan Bosveld in opdracht van de Stichting een muziekstuk gecomponeerd.

Apollo en het jeugdorkest staan o.l.v. Anton Weeren.